trục bogie

  • Bogie axle

    Trục Bogie

    Bogie nói hay trục tang trống là một bộ hệ thống treo với các trục được lắp dưới xe sơ mi rơ moóc hoặc xe tải. Trục bogie thường có hai chấu / trục nhện hoặc hai trục tang trống, các trục có chiều dài khác nhau tùy thuộc vào chiều dài của rơ moóc hoặc xe tải. Một bộ trục công suất 24Ton, 28Ton, 32Ton, 36Ton được nhiều người dùng gọi là super 25T, super 30T và super 35T.