12t 14t 16t 18t BPW Đức Loại trục

  • 16ton drum type axle

    Trục trống loại 16 tấn

    Trục bền cho thùng chứa semitrailer

    Công nghệ sản xuất trục xe của Trung Quốc trở nên ổn định hơn và có danh tiếng tốt. Hàng năm có 300.000 xe tải cập nhật nhu cầu tại thị trường trong nước. Khoảng 50% là xe đầu kéo phẳng để chở container. Nhu cầu bình xăng khoảng 10%. Hầu hết các xe kéo được sử dụng trục do Trung Quốc sản xuất. Sau 20 năm kinh nghiệm thử nghiệm trên đường, trục xe kéo Trung Quốc trở nên đáng tin cậy hơn.

    Từ năm 2020, tất cả các loại hàng hóa nguy hiểm nên sử dụng loại trục bánh đĩa với hệ thống treo khí nén. Mà có thể để việc vận chuyển an toàn và ổn định hơn.